Порядок надання платних послуг

Порядок надання платних послуг

на 2024-2025 навчальний рік

 

Порядок надання платних послуг на 2024-2025 навчальний рік

Згідно ст. 54, 61, 78 та 79 Закону України «Про освіту»; статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»: Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228

«Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»; спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 зі змінами

«Про затвердження порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»; зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30,11,2010 р. за № 1196/18491 та ст..13 Бюджетного Кодексу України; реалізується обсяг та зміст платних освітніх послуг Ліцеєм №1 міста Житомира. За бажанням учнів та батьківської громади ці послуги реалізуються у вигляді курсів, факультативів, практикумів, консультацій понад обсяги, які встановлені навчальними планами

Кількість годин 3-4 години з розрахунку на одного учня узгоджується з батьками, ліцеїстами на основі заяв. Вартість послуги розраховується бухгалтерією згідно чинного законодавства.

Для визначення розміру оплати за надання платних освітніх послуг враховується:

  • заробітна плата вчителя:
  • оплата комунальних послуг:
  • оплата праці допоміжного персоналу:
  • матеріальні витрати.

Зміст та обсяги платних освітніх послуг визначається щорічно Наказом директора відповідно до Договору з батьками учня або особами, що їх замінюють.

 

Порядок надання платних послуг