Звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма №4-дс)