Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма №4-дс)