Звіт про власний капітал (форма № 4-3м) за 2021 рік