Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (Форма №3-дс)