Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма №3-дс)