Звіт про фінансові результати за 2023 рік (форма №2-дс)