Звіт про фінансові результати за 2021 рік (форма №2-дс)