Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (форма №5-дс)