Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, №7м “Звіт про заборгованістьт за бюджетними коштами” на 01 квітня 2021 року